An Boel, PharmD (labo OLV Aalst)

Peggy Bruynseels, MD (labo ZNA Antwerpen)

Reinoud Cartuyvels, MD (labo Jessa ziekenhuis Hasselt)

Johan Frans, MD (labo Imelda Bonheiden)

Wim Laffut, PharmD (labo HHZH Lier)

Deborah Steensels, PharmD, PhD (labo ZOL Genk)

Patricia Vandecandelaere (labo JYZ Ieper)

Annemie Van den Abeele, MD (labo AZSL Gent)

Bruno Van Herendael, MD (labo GZA Antwerpen)

 

Honorary members:

Guy Coppens, MD (erelid, labo ZOL Genk)

Hans De Beenhouwer, MD (erelid, labo OLV Aalst)